RUVULAB Labaratory in Darajani

Darajani.


Darajani is een dorp in het Same District in Tanzania. Darajani is het Swahili woord voor brug. Het dorp ligt aan een kleine rivier vandaar ook de naam Darajani. Vanwege de rivier wonen er veel mensen waarvan de meesten van de landbouw leven. In die regio is het erg warm en droog. Tot nu toe is er behalve de "witch dokter" geen huisartsenpost (dispensary) in het dorp en moeten de mensen bij ziekte ver reizen of lopen naar de dichtst bijzijnde dispensary.

In overleg met Msafiri Gideon een belangrijk persoon daar in de omgeving is er door hem overlegd met de dorpshoofden en besloten om er een dispensary te bouwen. Msafiri is de projectcoördinator in Tanzania.

De bouw is begroot op 17319000 Tanzaniaanse shilling, dit is omgerekend ongeveer € 7500. Vanuit de plaatselijke bevolking is grond beschikbaar gesteld, en zijn er grote stenen voor de fundering verzameld.

joomplu:149   joomplu:150   joomplu:151
joomplu:155
De bouwgrond   De verzamelde keien   Bij de rivier De bouwtekening
joomplu:152   joomplu:153   joomplu:154
joomplu:156
De bouwgrond   In het dorp    Mensen in het dorp De bouwtekening

 

In januari 2015 is de bouw van start gegaan en we hopen de bouw in 2 jaar af te ronden.  Naast de bouw van de dispensary wordt er ook een toiletruimte gebouwd.

Indien deel 1 van het project Darajani dispensary is afgerond, vervolgen we met deel 2 de inrichting van de dispensary. 

 

 

Voorlichting

Voorlichting bevolking

Voorlichten van de plaatselijke bevolking over allerlei onderwerpen, zoals HIV en andere soa’s, malaria en dergelijke, is ook erg belangrijk. Dit kan door posters op te hangen of door het houden van een video-avond. Rev. Msuya, die ook deel uitmaakt van het laboratoriumteam in Tanzania, heeft een video-installatie die we kunnen huren om zo allerlei onderwerpen aan grotere groepen tegelijk te tonen. Een dergelijke video-avond wordt al snel door enkele tientallen tot honderden mensen bezocht.

 

voorlichting-02 20110727 1369439715                   Postermanier voorlichting-03 20110727 1978691822          Videoapperatuur opbouwen
voorlichting-04 20110727 1507247833               Video kijken... voorlichting-01 20110723 1004157910              ...met een hele groep

 

En zo zijn er nog genoeg projecten om de basis gezondheidszorg stapje voor stapje te verbeteren.

 

Onderhoud

Onderhoud gebouwen

Door de overheid worden er ook eisen gesteld aan de dispenserie en laboratoria. Dit om in aanmerking te komen voor een soort van kwaliteitsmerk. Er moeten o.a. gordijnen voor de ramen hangen, er moet water op het lab aanwezig zijn en er moet een bepaald aantal stoelen aanwezig zijn. Verder is er ook nog wel eens iets kapot maar is er geen geld of kennis om het te maken.

Met het sponsorgeld kan ik ook hierin wat betekenen om toch zo dicht mogelijk bij het kwaliteitsmerk te komen.

 

Schilderen van het lab

Gootsteen gemaakt voor het lab

Gordijnen laten maken

Schilderen van het lab

Plafond dicht getimmerd en aanleg verlichting

Reparatie gootsteen

H2O

 

Waterleiding aanleg/reparaties.

Kapotte leidingen van de intake naar de dispenserie

Het komt regelmatig voor dat de dispenseries waar ik mee werk geen watervoorziening hebben. Dit komt dan doordat de leidingen om welke reden dan ook kapot is of er zijn helemaal geen leidingen.

Wat is nu een gezondheidsinstelling zonder water?! 

 
De intake bij de bron voor het hele dorp is kapot

In Mpirani, één van de dorpen waar ik veel werk, was helemaal geen water. De intake was tijdens zware regenval (1 jaar eerder) kapot gegaan, waardoor ook een heel aantal meters leiding kapot was. Na een overleg met de village executive officer hebben we besloten om samen de leidingen te repareren. Ze hadden zelf aan een inzameling gedaan, maar nog niet genoeg om alles te bekostigen. Met een deel van het sponsorgeld erbij konden we aan de slag.
 
Eerst leidingen kopen, dan transport naar het dorp. Dan met man en macht (alle mannen van het dorp) de leidingen naar de intake in de bergen brengen.
Na een lange dag werken in de bergen, samen met alle mannen van het dorp, is het gelukt om de intake te repareren, de kapot te leidingen te vervangen en de tussenopslagtank ook weer goed te laten functioneren.
 
 
In de bergen hoorden we al veel mensen uit het dorp roepen "maji, maji" (water, water), dus we wisten al snel dat het water weer naar de verschillende kranen liep. Aangekomen in het dorp hing er een feeststemming.  

Kinderen waren aan het spelen met water, anderen werden al gewassen door moeder en andere moeders waren al met de was bezig. Heel bijzonder om te zien en mee te maken. In Mpirani heeft het hele dorp, en ook de dispenserie weer water.
 
           
         
 
 
Door deze goede samenwerking tussen de dorpshoofden en het laboratoriumteam is het motto van het laboratoriumteam ontstaan:
TUKO PAMOYA
(we zijn samen)

 

Laboratoria

Plan/Doel

In 2004 ben ik voor het eerst via mijn werk naar Tanzania geweest om er te werken in het Haydom Lutheran Hospital. Na mijn verblijf daar was ik zo enthousiast dat ik al snel besloot om eens terug te gaan maar dan naar een ander ziekenhuis. Ik kwam toen te werken in het Same District Hospital. Tijdens dit verblijf ontmoette ik enkele enthousiaste mensen van de Katholieke kerk en Lutherse kerk (Pare Diocese) die werkten in verschillende gezondheidsinstellingen (dispenserie, health centre of ziekenhuis) van hun kerken. Tijdens mijn hierop volgende verblijven heb ik met veel plezier met deze mensen samengewerkt. De toenmalige bisschop was zo tevreden over onze werkzaamheden dat hij me gevraagd heeft om voor langere tijd terug te komen. De voorbereidingen hiervoor zijn nu in volle gang. De verhalen van de vorige werkbezoeken zijn terug te vinden op www.fudith.waarbenjij.nu.


Same Dispenserie

De dispenserie is vorig jaar door de Pare Diocese overgenomen. Tijdens mijn bezoek in 2011 bleek er in het laboratorium niet veel meer te zijn dan alleen een tafel en een stoel. Het laboratorium moet helemaal worden opgebouwd en daarnaast moet de laboratoriummedewerker direct worden getraind in het omgaan met alle materialen en in het uitvoeren van de testen. Vanwege de centrale ligging van Same Dispenserie in de Pare Diocese, is deze geschikt om later eventueel te gebruiken als trainingscentrum voor alle laboratoriummedewerkers van de Pare Diocese (ongeveer 12 personen).


Materiaalvoorraad

Het is voor veel dispenseries erg lastig (logistiek en financieel) om aan laboratoriummaterialen te komen voor het uitvoeren van de nodige testen. Het komt dus ook vaak voor dat testen niet kunnen worden uitgevoerd omdat het nodige reagens niet aanwezig is. Het opzetten van een centrum met laboratoriummateriaal zou een erg goede vooruitgang zijn. Een geschikte locatie hiervoor moet nog worden gezocht. Same dispenserie kan een optie zijn.


Dispenseries

Ik zal verschillende dispenseries/health centers (Lutherse en Katholieke) in de dorpen bezoeken om er een tijd te werken met de medewerkers van het laboratorium. Deze medewerkers hebben vaak geen tot weinig opleiding voor het laboratoriumwerk. Het is de bedoeling om ze bij te scholen tot een basisniveau dat past bij de dispenserie/health center.

Scholing zal onder andere bestaan uit:

o Het uitvoeren van de verschillende testen

o Hoe om te gaan met het laboratoriummateriaal

o Hygiëne

o Management

Naast de scholing ondersteunen we de verschillende instellingen door het schenken van verschillende laboratoriummaterialen, die nodig zijn voor een basislaboratorium (bijvoorbeeld een microscoop). Dit alles volgens de richtlijnen van de World Health Organization en de Tanzaniaanse overheid.

Dit alles met als doel het verbeteren van de zorg op het laagste niveau, het verbeteren van de kennis en vaardigheden van de laboratoriummedewerkers van verschillende instellingen, en het inrichten van de laboratoria, passend bij het zorgniveau.

 

Darajani Dispensary

In januari 2015 zijn we vol enthousiasme begonnen met de bouw van een dispensary in Darajani, een dorpje in Tanzania.

DarajaniProject 01
 Msafiri Gideon

Een dispensary is een soort van huisartsenpost met een laboratorium. Darajani (betekent brug in het Swahilli) is een dorp waar een riviertje langs stroomt. Hierdoor wonen er veel mensen en
doordat hier ook veel gewassen worden verbouwd komen er steeds meer mensen bij. In de buurt zijn verder geen medische voorzieningen. Het streven was om binnen 2 jaar tijd in de dispensary zieke mensen te kunnen helpen. Voor Afrikaanse begrippen is dit snel.

Vanuit Nederland stuurden we onze projectleider Msafiri Gideon aan. Msafiri Gideon is een Tanzaniaan en woont in Ruvu Muungano, een dorp in de buurt van
Darajani. Van beroep is hij medisch analist en werkt in het ziekenhuis in Same. Ik heb Msafiri leren kennen tijdens een werkbezoek in Tanzania in 2006. Door de jaren heen heb ik veel met hem gewerkt en heb hem leren kennen als een eerlijk en hard werkend persoon. Vandaar ook dat de keus als projectleider op hem is gevallen. De dispensary is ook gebouwd op een stuk grond van hem. De aannemer (fundi) is Isaya. In het verleden heeft hij al vaker meegewerkt aan onze projecten, tot grote tevredenheid, dus mocht hij deze klus ook met ons doen.

 

In 2015 ging de bouw erg snel. Eerst werden er in de bergen stenen gezocht/gebikt voor de fundering. In Tanzania is nou eenmaal niet een bouwmarkt waar je van alles kun krijgen dus het nodige werd hier met de hand gedaan. Tijdens een bezoek van (en met financiële hulp van) familie ter Grote uit Albergen (vrienden van de stichting) aan Tanzania, hebben ze stenen gekocht zodat ze de hoogte in konden bouwen. Aan het eind van het jaar 2015 was de ruwbouw zo goed als af. Daarnaast waren ze ook al begonnen het bouwen van een toiletgebouw .

DarajaniProject-02 DarajaniProject-03 DarajaniProject-04

In januari 2016 zijn we op bezoek geweest. Omdat de ruwbouw al klaar was hebben we samen met de plaatselijke bevolking dit al gevierd. Vele mensen kwamen op het feest af en zo konden we aan velen vertellen wat precies de bedoeling is van dit gebouw. De mensen waren/zijn erg blij en dankbaar met deze vooruitgang.

DarajaniProject-05 DarajaniProject-06

Tijdens het feest hebben we ze een aantal materialen gegeven die ze goed kunnen gebruiken in de dispensary en het laboratorium (o.a. microscoop, glucosemeter, hb meter, bloeddrukmeter, weegschaal e.d.). Er waren een aantal belangrijke mensen uitgenodigd en zij deden een speach. De basisschool en het kerkkoor hadden een toneelstuk en liedje voorbereid. Na het officiële deel zijn we met zijn allen gaan eten en dansen. Wat een geweldig feest om mee te maken.

In 2016 ging de bouw verder. Afwerking, schilderen, stroom aanleggen, ramen en deuren plaatsen en beveiligen, tegels leggen en meubels regelen/laten maken.

Om alvast te kunnen beginnen met het helpen van patiënten is er tijdelijk een klein laboratorium ingericht in de apotheek die Msafiri al eerder was begonnen 

(mede door onze hulp).

Eind 2016 was het gebouw klaar voor gebruik. Er zijn in december twee verpleegkundigen begonnen met werken en in januari is er ook een arts begonnen. 's Nachts is er een beveiliger die de boel goed in de gaten houdt. Dus ons doelDarajaniProject 07 om binnen twee jaar patiënten te gaan helpen in de dispensary is behaald. Super trots zijn we op Msafiri en zijn team en op alle hulp die we vanuit Nederland kregen. De dispensary en het laboratorium moeten nog geregistreerd worden bij de overheid maar die procedure is momenteel lopende.

 

 

In januari 2017 zijn we weer op bezoek geweest. Meerdere besprekingen gehad over de toekomstplannen en over de nog nodige materialen. In 2017 willen we nog graag de volgende projecten realiseren:

  • De bouw van een verbrandingsoven zodat ze het medisch afval op een verantwoorde en veilige manier (voor personeel en omwonenden) kunnen vernietigen.
  • Het slaan van een waterpomp dichtbij de dispensary zodat ze de dispensary kunnen voorzien van een continue watertoevoer. Daarnaast willen we een aftappunt maken zodat omwonenden daar ook hun water kunnen halen.
  • De aankoop van een naastgelegen huis voor huisvesting van het personeel. De meeste personeelsleden komen niet uit de buurt en slapen nu met zijn allen in een kamer in de dispensary. Deze ruimte kunnen we echter goed gebruiken voor patiënten.

Met vriendelijk groet,
Judith Fox (voorzitter stichting One 4 Life)

DarajaniProject-08 DarajaniProject-09
DarajaniProject-10