Laboratoria

Plan/Doel

In 2004 ben ik voor het eerst via mijn werk naar Tanzania geweest om er te werken in het Haydom Lutheran Hospital. Na mijn verblijf daar was ik zo enthousiast dat ik al snel besloot om eens terug te gaan maar dan naar een ander ziekenhuis. Ik kwam toen te werken in het Same District Hospital. Tijdens dit verblijf ontmoette ik enkele enthousiaste mensen van de Katholieke kerk en Lutherse kerk (Pare Diocese) die werkten in verschillende gezondheidsinstellingen (dispenserie, health centre of ziekenhuis) van hun kerken. Tijdens mijn hierop volgende verblijven heb ik met veel plezier met deze mensen samengewerkt. De toenmalige bisschop was zo tevreden over onze werkzaamheden dat hij me gevraagd heeft om voor langere tijd terug te komen. De voorbereidingen hiervoor zijn nu in volle gang. De verhalen van de vorige werkbezoeken zijn terug te vinden op www.fudith.waarbenjij.nu.


Same Dispenserie

De dispenserie is vorig jaar door de Pare Diocese overgenomen. Tijdens mijn bezoek in 2011 bleek er in het laboratorium niet veel meer te zijn dan alleen een tafel en een stoel. Het laboratorium moet helemaal worden opgebouwd en daarnaast moet de laboratoriummedewerker direct worden getraind in het omgaan met alle materialen en in het uitvoeren van de testen. Vanwege de centrale ligging van Same Dispenserie in de Pare Diocese, is deze geschikt om later eventueel te gebruiken als trainingscentrum voor alle laboratoriummedewerkers van de Pare Diocese (ongeveer 12 personen).


Materiaalvoorraad

Het is voor veel dispenseries erg lastig (logistiek en financieel) om aan laboratoriummaterialen te komen voor het uitvoeren van de nodige testen. Het komt dus ook vaak voor dat testen niet kunnen worden uitgevoerd omdat het nodige reagens niet aanwezig is. Het opzetten van een centrum met laboratoriummateriaal zou een erg goede vooruitgang zijn. Een geschikte locatie hiervoor moet nog worden gezocht. Same dispenserie kan een optie zijn.


Dispenseries

Ik zal verschillende dispenseries/health centers (Lutherse en Katholieke) in de dorpen bezoeken om er een tijd te werken met de medewerkers van het laboratorium. Deze medewerkers hebben vaak geen tot weinig opleiding voor het laboratoriumwerk. Het is de bedoeling om ze bij te scholen tot een basisniveau dat past bij de dispenserie/health center.

Scholing zal onder andere bestaan uit:

o Het uitvoeren van de verschillende testen

o Hoe om te gaan met het laboratoriummateriaal

o Hygiëne

o Management

Naast de scholing ondersteunen we de verschillende instellingen door het schenken van verschillende laboratoriummaterialen, die nodig zijn voor een basislaboratorium (bijvoorbeeld een microscoop). Dit alles volgens de richtlijnen van de World Health Organization en de Tanzaniaanse overheid.

Dit alles met als doel het verbeteren van de zorg op het laagste niveau, het verbeteren van de kennis en vaardigheden van de laboratoriummedewerkers van verschillende instellingen, en het inrichten van de laboratoria, passend bij het zorgniveau.